Apa itu KursiFSU ??

Kursi Syariah dan Undang-undang

Kursi Syariah dan Undang-Undang merupakan satu inisiatif Universiti Sains Islam Malaysia meningkatkan kepakaran akademik universiti di dalam pelbagai aspek berkaitan Syariah dan Undang-Undang, termasuklah…

Read More »

Kerangka Aktiviti

Kerangka aktiviti Kursi Syariah dan Undang-Undang yang telah dipersetujui bersama di peringkat Fakulti Syariah dan Undang-Undang adalah meliputi aktiviti akademik, penyelidikan, seminar, kemasyarakatan, dan pembangunan fasiliti. Berikut merupakan aktiviti yang dijalankan bagi tahun 2015-2016 dan hasil yang telah dicapai.

AKTIVITI KEMASYARAKATAN

Galeri Aktiviti

Memori Sepanjang Menjalankan Penyelidikan Kursi Syariah dan Undang-Undang

Air Max Flair KPU